Công Trình

Công Trình

Công Trình

Công Trình

Trại heo Bình Phước của tập đoàn chăn nuôi Newhope Trung Quốc
Trại heo Bình Phước của tập đoàn chăn nuôi Newhope Trung Quốc Đơn vị: Công ty CP KIm Anh Phát Địa điểm thi công: Bình Phước Thiết kế: Xem chi tiết
Nhà cán bộ tập đoàn chăn nuôi CP Việt Nam tại Bình Phước
Nhà cán bộ tập đoàn chăn nuôi CP Việt Nam tại Bình Phước Đơn vị: Địa điểm thi công: Bình Phước Thiết kế: Xem chi tiết
Công ty CP ĐT TM XD Kim Anh Phát
Công ty CP ĐT TM XD Kim Anh Phát Đơn vị: Công ty CP ĐT TM XD Kim Anh Phát Địa điểm thi công: Thiết kế: Xem chi tiết
VĂN PHÒNG CÔNG TY KAP
VĂN PHÒNG CÔNG TY KAP Đơn vị: Công ty CP ĐT TM XD Kim Anh Phát Địa điểm thi công: Đông Nam Thiết kế: Năm 2018 Xem chi tiết
VILLA OMEGA
VILLA OMEGA Đơn vị: Công ty CP ĐT TM XD Kim Anh Phát Địa điểm thi công: Đông Nam Thiết kế: Năm 2018 Xem chi tiết
VIN HOME GOLDEN RIVER
VIN HOME GOLDEN RIVER Đơn vị: Công ty CP ĐT TM XD Kim Anh Phát Địa điểm thi công: TP. HCM Thiết kế: Năm 2019 Xem chi tiết

Công Trình